Koçfinans
Kredi Koruma SigortasıKoçfinans Kredi Koruma Sigortası ile beklenmedik durumlara karşı kredi ödemelerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Kredi paketinize dahil edebileceğiniz size özel Kredi Koruma Sigortası ile ödemeleriniz devam ederken karşılaşabileceğiniz risklere karşı taksit ödemelerinizi teminat altına alabilirsiniz.

Koçfinans’tan kredi kullanıp henüz Kredi Koruma Sigortası yaptırmadıysanız, kredi açılışını takip eden 30 gün içerisinde sigortanıza sahip olabilirsiniz.

Koçfinans sigorta ürünleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından sağlanır.Kimler Faydalanabilir?

  • Koçfinans'tan kredi kullanan gerçek kişiler
  • Koçfinans'tan kredi kullanan kefili olan tüzel kişiler
  • Kredi başlangıcında en az 18, en fazla 70 yaşında olan kişiler
  • Herhangi bir tedavisi süren veya kronik hastalığı ya da engellilik durumu olmayanlar
  • Vefat Kredi Koruma Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminat ile sigortalının vefat etmesi durumunda kalan kredi borcu, poliçe şart ve teminatları kapsamında ödenir.
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Kredi Koruma Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminat ile sigortalının kaza veya hastalık sonucu daimi maluliyet yaşaması durumunda kalan kredi borcu poliçe şart ve teminatları kapsamında ödenir.
  • İstem Dışı İşsizlik Bordrolu çalışan sigortalılara sunulan bu teminat, sigortalının herhangi bir kasıt veya kusuru olmaksızın isteği dışında işini kaybetmesi durumunda devreye girer ve kredi taksiti poliçe limitleri dahilinde ödenir.
  • Geçici İş Görememezlik Kaza veya hastalık sonucu geçici olarak malul kalınması durumunda devreye giren bu teminattan serbest meslek sahipleri ve devlet memurları yararlanır. Kredi taksiti poliçe limitleri dahilinde ödenir.
  • Gündelik Hastane Ev hanımı, emekliler vb. profesyonel ve ücretli bir faaliyet ile iştigal etmeyen sigortalılara sunulan bu teminat, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiği hallerde devreye ve kredi taksiti poliçe limitleri dahilinde ödenir.

Teminatlar

Teminatlar Kimler Faydalanabilir? Maksimum Teminat Tutarı Muafiyet Süresi Bekleme Süresi
İşlem Dışı İşsizlik Bordrolu Çalışanlar 15.000 TL 90 gün 30 Gün
Geçici İş Göremezlik Serbest Meslek Sahipleri ve Devlet Memurları 15.000 TL 90 gün 30 Gün
Gündelik Hastane Ev Hanımı, Emekli 15.000 TL 90 gün 3 Gün
Vefat Herkes 6.000.000 TL - -
Daimi Maluliyet Herkes 6.000.000 TL - -