Koçfinans

Kariyer Planlaması


Üniversite mezunu adaylar, şirketimizde yetkili olarak çalışmaya başlar. Koç İş Değerlendirme Sistemi bünyesinde yatay ve dikey terfiler, iş aileleri, kademeleri ve seviyeleri bazında gerçekleşir. Kişisel gelişimi desteklemek amacıyla, fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak eğitimler düzenlenir. İhtiyaç duyulan pozisyonlar için çalışanlarımız öncelikli değerlendirilir. Çalışanlarımızın potansiyelleri doğrultusunda gelişimleri için her türlü destek sağlanır.

Eğitim ve Gelişim


Eğitim ve Gelişim Planlaması; çalışanlarımızın geliştirilmesi gereken yönleri belirlendikten sonra, şirket politikaları ve iş hedefleri paralelinde yapılır. Eğitim Gelişim Planları, Yönetici Geliştirme Eğitimleri, Mesleki Eğitimler, Bilgisayar ve Teknoloji Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Proje Çalışmaları olarak gruplandırılır. İşe yeni başlayanlar Oryantasyon Programı ve pozisyonları ile ilgili süreç ve sistemleri öğrenmek üzere İşbaşı Eğitim Programı'ndan geçerler.

Performans Yönetimi


Hedeflere bağlı performans yönetimi uygulanır. Hedefler, birimler ve bireyler bazında ve şirket hedefleri paralelinde, yıllık olarak belirlenir. Yıl sonunda performans değerlendirmesi yapılır. Çalışanların gelişimini desteklemek amacı ile 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi uygulanır.

Öneri ve Ödül Sistemleri


Yaratıcı, yenilikçi ve değişime açık kurum kültürü ile fark yaratan bir çalışma ortamını geliştirmek amacıyla öneri ve ödül sistemleri uygulanır. Değerlendirmelerin periyodik olarak duyurulmasının ardından, her yıl en iyi öneri ve fikir sahipleri ödüllendirilir.