TAŞIT KREDİLERİ BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI MASRAF TUTARI/ORANI AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti Kredi anaparasının binde beşi + BSMV
Taksit Hatırlatma Bildirimi Ücreti Ücretsiz
Yasal Bildirim Masrafı (İadeli Posta / Adi Posta) İadeli posta 12 TL / Adi posta 3 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli 164.17 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Gecikme Bildirim Ücreti ( SMS, E-posta ) SMS 0.0089 TL / E-posta ücretsiz
Arşiv/Araştırma Ücreti 10 TL
Plaka Değişim Ücreti Ücretsiz
Muvafakat İşlemleri Ücreti Ücretsiz Sigorta, yurt dışı çıkış, teminat, plaka değişikliği vb.
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti Ücretsiz
Taşınır Rehin Tesis Ücreti Notere ödendiği kadar
Taşınır Rehin Fek Ücreti 154.70 TL
Taşınmaz İpoteği Fek İşleminde Noter Gideri 336.10 TL
Erken Kapama Masrafı Tutarı 0.01 TL
Teminat Fek Bildirim Ücreti ( Kredi Vadesinde Kapananlar İçin ) Ücretsiz
Teminat Fek Bildirim Ücreti ( Erken Kapananlar İçin ) 0.1 TL
Taşınır Ekspertiz Ücreti 0-200 TL
Taşınmaz Ekspertiz Ücreti 1.500 TL Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Yasal Takibin Tüketici Talebi ile İptali-3.Kişilere Ödenen Ücretler/Harçlar Maliyeti Kadar
Rehin Tesis/İşlem Ücreti - Bireysel Krediler Notere ödendiği kadar Türkiye Noterler Birliği
Rehin Tesis/İşlem Ücreti - Ticari Krediler 36 TL Türkiye Noterler Birliği
Borç Bitim Yazısı Ücreti Ücretsiz
İPOTEK TEMİNATLI KONUT FİNANSMANI KREDİSİ ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI MASRAFIN TUTARI/ORANI AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti Kredi Anaparasının Binde Beşi + BSMV
Erken Ödeme Ücreti Ödeme tutarının %2'si,kalan vade 36 aydan az ise %1'i Erken ödeme indirim tutarını geçemez
Taşınır Ekspertiz Ücreti 0 - 200 TL
Taşınmaz Ekspertiz Ücreti 1.500 TL Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Taşınır Rehin Tesis Ücreti Notere ödendiği kadar
Taşınır Rehin Fek Ücreti 154.70 TL
Taşınmaz İpoteği Fek İşleminde Noter Gideri 336.10 TL
Yasal Bildirim Masrafı (İadeli posta / Adi posta) İadeli posta 12 TL / Adi posta 3 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli 164.17 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Taksit Hatırlatma Bildirim Ücreti Ücretsiz
Gecikme Bildirim Ücreti ( SMS, E-posta ) SMS 0.0089 TL / E-posta ücretsiz
Arşiv Araştırma Ücreti 10 TL
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti Ücretsiz
Yasal Takibin Tüketici Talebi ile İptali-3.Kişilere Ödenen Ücretler/Harçlar Maliyeti kadar
Borç Bitim Yazısı Ücreti Ücretsiz
MİCROFİNANS KREDİ BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI MASRAF TUTARI AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti Kredi Anaparasının Binde Beşi + BSMV
Taksit Hatırlatma Bildirim Ücreti Ücretsiz
Yasal Bildirim Masrafı (İadeli posta / Adi posta) İadeli posta 12 TL / Adi posta 3 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli 164.17 TL Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Gecikme Bildirim Ücreti (SMS, E-posta) SMS 0.0089 TL / E-posta ücretsiz
Arşiv Araştırma Ücreti 10 TL
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti Ücretsiz
Yasal Takibin Tüketici Talebi ile İptali-3.Kişilere Ödenen Ücretler/Harçlar Maliyeti kadar
Borç Bitim Yazısı Ücreti Ücretsiz