Koçfinans
FİNANSAL TÜKETİCİ-TAŞIT KREDİLERİ ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI MASRAF TUTARI/ORANI AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti Kredi anaparasının binde beşi + BSMV
Taksit Hatırlatma Bildirimi Ücreti Ücretsiz
Yasal Bildirim Masrafı (İadeli Posta / Adi Posta) Maliyeti kadar Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli Notere ödendiği kadar Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Gecikme Bildirim Ücreti ( SMS, E-posta ) Ücretsiz
Arşiv/Araştırma Ücreti 10 TL Geçmişe dönük olarak yapılan sistemsel veya fiziki arşiv araştırması gerektiren işlemler sonucunda alınan ücrettir
Plaka Değişim Ücreti Ücretsiz
Muvafakat İşlemleri Ücreti Ücretsiz Sigorta, yurt dışı çıkış, teminat, plaka değişikliği vb.
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti Ücretsiz
Taşınır Rehin Fek Gideri (e-rehin dışında olanlar) Notere ödendiği kadar
Taşınmaz İpoteği Fek İşleminde Noter Gideri Notere ödendiği kadar
Teminat Fek Bildirim Ücreti ( Kredi Vadesinde Kapananlar İçin ) Ücretsiz
Teminat Fek Bildirim Ücreti ( Erken Kapananlar İçin ) Ücretsiz
Taşınır Ekspertiz Ücreti Maliyeti kadar
Taşınmaz Ekspertiz Ücreti Maliyeti kadar Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Yasal Takibin Tüketici Talebi ile İptali-TC Maliye Veznesi ile 3.Kişilere Ödenen Harç ve Ücretler  Maliyeti Kadar
Rehin Tesis/İşlem Ücreti Notere/TNB ödendiği kadar Türkiye Noterler Birliği
Borç Bitim Yazısı Ücreti Ücretsiz Bir defaya mahsus
FİNANSAL TÜKETİCİ-İPOTEK TEMİNATLI KONUT FİNANSMANI KREDİSİ ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI MASRAFIN TUTARI/ORANI AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti Kredi anaparasının binde beşi + BSMV
Erken Ödeme Tazminatı/Ücreti Ödeme tutarının %2'si, kalan vade 36 aydan az ise %1'i Erken ödeme indirim tutarını geçemez
Taşınır Ekspertiz Ücreti Maliyeti kadar
Taşınmaz Ekspertiz Ücreti Maliyeti kadar Halen taşınmazlar için uygulanmaktadır
Taşınır Rehin Tesis Ücreti Notere ödendiği kadar
Taşınır Rehin Fek Ücreti Maliyeti kadar
Taşınmaz İpoteği Fek İşleminde Noter Gideri Maliyeti kadar
Yasal Bildirim Masrafı (İadeli posta / Adi posta) Maliyeti kadar Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli Notere ödendiği kadar Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Taksit Hatırlatma Bildirim Ücreti Ücretsiz
Gecikme Bildirim Ücreti ( SMS, E-posta ) Ücretsiz
Arşiv Araştırma Ücreti 10 TL Geçmişe dönük olarak yapılan sistemsel veya fiziki arşiv araştırması gerektiren işlemler sonucunda alınan ücrettir
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti Ücretsiz
Yasal Takibin Tüketici Talebi ile İptali-3.Kişilere Ödenen Ücretler/Harçlar Maliyeti kadar
Borç Bitim Yazısı Ücreti Ücretsiz Bir defaya mahsus
MİCROFİNANS-FİNANSAL TÜKETİCİ-ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ
MASRAFIN ADI MASRAF TUTARI AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti Kredi anaparasının binde beşi + BSMV
Taksit Hatırlatma Bildirim Ücreti Ücretsiz
Yasal Bildirim Masrafı (İadeli posta / Adi posta) Maliyeti kadar Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Yasal Bildirim Masrafı - Noterli Notere ödendiği kadar Kefil adedine göre değişiklik gösterir
Gecikme Bildirim Ücreti (SMS, E-posta) Ücretsiz
Arşiv Araştırma Ücreti 10 TL Geçmişe dönük olarak yapılan sistemsel veya fiziki arşiv araştırması gerektiren işlemler sonucunda alınan ücrettir
Dekont, Hesap Hareket Cetveli, Sözleşme, Form vb. Talep Ücreti Ücretsiz
Yasal Takibin Tüketici Talebi ile İptali-3.Kişilere Ödenen Ücretler/Harçlar Maliyeti kadar
Borç Bitim Yazısı Ücreti Ücretsiz Bir defaya mahsus