back Demo Day Sayfasına Geri Dön

Başvuru Formu

Sorularınız ve iletişim için demoday@kocfinans.com.tr’ye ulaşabilirsiniz.
Ek İletişim Bilgileri
Girişim Bilgileri

Programa Seçilirsem, Program Boyunca Online ve Offline Gerçekleşecek Olan Etkinliklere Katılmayı Taahhüt Ediyorum.

Veri sorumlusu/temsilcisi tarafından veri sorumlusunun/temsilcisinin kimliği, verinin korunması, hangi amaçla işleneceği, kimlere aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında yapılan açık bilgilendirmeye ilaveten detaylı açıklamalar için https://www.kocfinans.com.tr/tr/kisisel-verilerin-korunmasi sayfasında erişime açık bilgiler incelenmiş; serbest iradem ile verilen onay temelinde; Koçfinans’a ilettiğim tüm kişisel verilerimin özel nitelikli kişisel verileri ile birlikte kısmen veya tamamen otomatik ya da kayıt sisteminin parçası olarak işlenebileceğini, kredilere konu mal veya hizmetin üreticisi, tedarikçisi ve satıcısı ile münhasıran otomotiv, dayanıklı tüketim, eğitim, danışmanlık, arşiv ve iş süreçlerinde tedarikçi sıfatı ile hizmet alınan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar, denetim yapmaya yetkili kurum ve kişiler, Koç Topluluğu Şirketleri ile paylaşılmasına ve işlenmesine; işlemeyi gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde muhafaza edilmesine onay ve açık rızamın bulunduğunu açıkça onaylarım.

Reddetme imkanım bulunmakla birlikte aşağıdaki tercihime istinaden bir marka mal ve hizmet ile sınırlı olmaksızın tarafıma ÜCRETSİZ ticari elektronik ileti gönderilir.

Sorularınız ve iletişim için demoday@kocfinans.com.tr’ye ulaşabilirsiniz.