Ahmet Fadıl Ashaboğlu Başkan
Nevzat Tüfekçioğlu Başkan Yardımcısı
Ali Tarık Uzun Üye
Fatih Kemal Ebiçlioğlu Üye
İsmail Cenk Çimen Üye
Yeşim Pınar Kitapçı Üye ve Genel Müdür