Koçfinans
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. PORTFÖY SATIŞ DUYURUSU

04.01.2024

Şirketimiz bireysel ve ticari müşterilerine ait donuk rehin teminatlı taşıt kredileri ile taşıt dışı kredi alacaklarından oluşan yaklaşık 32,317,991-TL lik portföyün satışı planlanmaktadır. Bu alacakların mevcut teminatları ile birlikte kapalı zarf usulü ile 12/01/2024 tarihinde saat 15.00’da fiziki olarak Şirket Merkezimizde gerçekleştirilecek ihale neticesinde Varlık Yönetim Şirketlerine satış ve devri öngörülmektedir. İhale süreci hakkında bilgi edinmek isteyen Varlık Yönetim Şirketleri’nin, aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçmeleri hususu saygı ile duyurulur.

Yukarıda belirtilen rakamlar yaklaşık olarak verilmiş olup portföye ait son veriler, portföy müşteri bilgileri ile iletilecektir.
Şirketimiz, ihale takvimini değiştirmeye, porföy değerini ve portföy bilgilerini değiştirmeye, gerekli görmesi halinde ikinci tur olarak açık arttırma usulü ihale yöntemine geçmeye, ihale süreçlerinde değişiklik yapmaya, dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satış sürecini sona erdirmeye veya değiştirmeye, ihaleyi iptal etmeye tamamen yetkilidir.
Varlık Yönetim Şirketlerince irtibat kurulabilecek Şirketimiz personelinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.


Ad- Soyad:Burçin Narmış
Cep Telefonu: 0533 696 43 94
E- mail adresi: bnarmis@kocfinans.com.tr
Şirket Merkezi: Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok Üsküdar/İSTANBUL
Not: İhale şartlarını ve devredilecek alacak portföyünün niteliklerini içeren Işbu duyuru, Varlik Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esaslari İle Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik 18/3 Maddesi gereğince ihaleye davet niteliğinde olup; beş iş günü süreyle yayınlanacaktır.