Koçfinanslı Olmak

 

 • Kariyer Planlaması

  Üniversite mezunu adaylar şirketimizde Yetkili olarak çalışmaya başlar.

  Koç İş Değerlendirme Sistemi bünyesinde yatay ve dikey terfiler iş aileleri, kademeleri ve seviyeleri bazında gerçekleşir.

  Kişisel gelişimi desteklemek amacıyla, fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak eğitimler düzenlenir.

  İhtiyaç duyulan pozisyonlar için çalışanlarımız öncelikli değerlendirilir.

  Çalışanlarımızın potansiyelleri doğrultusunda gelişimleri için her türlü destek sağlanır.

 • Eğitim ve Gelişim

  Eğitim ve Gelişim Planlaması; çalışanlarımızın geliştirilmesi gereken yönleri belirlendikten sonra, şirket politikaları ve iş hedefleri paralelinde yapılır.

  Eğitim Gelişim Planları Yönetici Geliştirme Eğitimleri, Mesleki Eğitimler, Bilgisayar ve Teknoloji Eğitimleri ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Proje Çalışmaları olarak gruplandırılır.

  İşe yeni başlayanlar Oryantasyon Programı ve pozisyonları ile ilgili süreç ve sistemleri öğrenmek üzere İşbaşı Eğitim Programı'ndan geçerler.

 • Ücret ve Sosyal Olanaklar

  Ücret politikası

  Koç Topluluğu ücret politikasının temel prensipleri performans, iş büyüklüğü, pazar, rekabet gücü doğrultusunda oluşturulur.

  • Performans bazlı prim sistemi uygulanır.
  • Ücret artışları her yıl Ocak ayında yapılır. Yılda 12 maaş ve 4 ikramiye ödenir.
  • İstanbul dışı illere seyahat eden çalışanlarımıza; ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için harcırah ödenir.
 • Performans Yönetimi

  • Hedeflere bağlı performans yönetimi uygulanır.
  • Hedefler, birimler ve bireyler bazında ve şirket hedefleri paralelinde, yıllık olarak belirlenir.
  • Yıl sonunda performans değerlendirmesi yapılır.
  • Çalışanların gelişimini desteklemek amacı ile 360 derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi uygulanır.
 • Sigorta ve Emeklilik
  • Tüm çalışanlarımız Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyesi olup, Grup Sağlık Sigortası kapsamındadır.
  • Sağlık sigorta prim ödemeleri çalışanlarımız, çalışmayan eşleri ve çocukları için şirket tarafından yapılır.
  • Arzu eden çalışanlarımızın çalışan eşleri, -primleri kendileri tarafından ödenmek suretiyle- sigorta kapsamına alınabilir.
  • Ayrıca çalışanlarımıza ferdi kaza sigortası yapılır.
 • Ulaşım ve Yemek
  • Anadolu ve Avrupa yakasındaki ana güzergahlara servisler aracılığıyla ulaşım sağlanır.
  • Yemek kartı verilir. Koç Çamlıca İş Merkezi bünyesinde catering firması tarafından öğle yemeği mevcuttur.
  • Çalışanlar arzu etmeleri halinde catering firmasının verdiği hizmetten yararlanabilirler
 • İşyeri Hekimi

  09:00-18:00 saatleri arasında Koç Çamlıca İş Merkezi bünyesinde hizmet verir.

 • Sportif Etkinlikler

  Çalışanlarımız, Koç Çamlıca İş Merkezi'nde yer alan spor salonundan yararlanabilirler.

  Her yıl düzenlenen Koç Topluluğu Spor Şenliği'ne Şirket çalışanlarımız birçok arzu ettikleri branşlarda katılım sağlar.

 • Öneri ve Ödül Sistemleri

  Yaratıcı, yenilikçi ve değişime açık kurum kültürü ile fark yaratan bir çalışma ortamını geliştirmek amacıyla öneri ve ödül sistemleri uygulanır.

  Değerlendirmelerin periyodik olarak duyurulmasının ardından, her yıl en iyi öneri ve fikir sahipleri ödüllendirilir.

 • Koçfinans Fun Club

  Birim temsilcilerinden oluşan Fun Club; kültür, sanat, gezi, eğitim, spor ve sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenler.

  "Koçfinanslı olma ruhu" ve "işbirliği ve dayanışma içinde olma duygusu” yaşatılarak; çalışan bağlılığı ve motivasyonuna katkıda bulunmak amaçlanır.